"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ เหรียญเงินการแข่งขันเทควันโด รายการ Jampha Championship 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโดประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุ 11-12 ปี(ชาย) น้ำหนัก 38-42 กิโลกรัม รายการ Jampha Championship 2024 วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ Jampha Shopping Mall จังหวัดลำพูน