"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2567 (WRO 2024) รอบชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น Elementary

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธฤต หอมสุวรรณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงอัญรินทร์​ วริศวงศ์โกศล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

จาก การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2567 (WRO 2024) รอบชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น Elementary

จัดโดย LEGO Education, GAMMACO Thailand

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

สถานที่แข่งขัน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม