"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปิยะวัฒณ์ อินทรรักษา (แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ)

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายปิยะวัฒณ์ อินทรรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง          ผีเสื้อ 100 ม.

เหรียญทอง          กบ 100 ม. เหรียญทอง

เหรียญทอง          กรรเชียง 100 เมตร

เหรียญทอง          ผีเสื้อ 50 เมตร

เหรียญทองแดง   Freestyle 100 เมตร

จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1

เมื่อวันที่  15-16 มิถุนายน 2567
ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่