"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชวถณ  เนติสิงหะ  รับรางวัล AI Beginner  จากการแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024 : EP1 AI Cooking

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชวถณ  เนติสิงหะ  ม.4/7  ที่ได้รับรางวัล AI Beginner  ในการแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024 : EP1 AI Cooking  ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2567  (รูปแบบออนไลน์)  จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (ระดับประเทศ)