"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงมิรา สุขทอง ป.1/1 ชนะเลิศอันดับที่ 1 3 รางวัล การแข่งขัน ยิมนาสติกแทรมโพลีน TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงมิรา สุขทอง ป.1/1

ได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 1st TUMBLING รุ่น3-6ปี

อันดับที่ 1 1st DOUBLE MINI TRAMPOLINE รุ่น3-6ปี

อันดับที่ 1 1st TRAMPOLINE รุ่น3-6ปี

การแข่งขัน ยิมนาสติกแทรมโพลีน

TNSUCMI TRAMPOLINE GYMNASTICS COMPETITION 2024

จัดโดย TNSUCMI CHIANG MAI GYMNASTICS CLUB

โดยมีเลขาธิการสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2567