"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปภาวิน ใจอ้าย ป.1/6 รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การเเข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กชายปภาวิน ใจอ้าย ป.1/6

ได้รับรางวัล

ชนะเลิศเหรียญทองแข่ง ต่อสู้รุ่นอายุ7-8ปี น้ำหนักไม่เกิน 20 kg.

ชนะเลิศเหรียญทอง ท่ารำพุ่มเซ่คู่สายเหลือง รุ่นอายุ7-8ปี

รองชนะเลิศเอันดับ1 หรียญเงินแข่งท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวสายฟ้ารุ่นอายุ 7-8ปี

 

การเเข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

จัดโดย baile taewondo lamphun