"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกรวิชญ์ ปิ่นแจ้ง ป.1/9 รางวัล เหรียญทอง ประเภทต่อสู้เดี่ยว 5-6 ปีชาย C 18-20 กก. การเเข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กชายกรวิชญ์ ปิ่นแจ้ง ป.1/9

ได้รับ รางวัล เหรียญทอง ประเภทต่อสู้เดี่ยว 5-6 ปีชาย C 18-20 กก.

การเเข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

จัดโดย baile taewondo lamphun