"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนิษฐรินทร์ เจริญอรุณวัฒนา ป.1/11 รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติก แทมโพลีน Tnsucmi Trampoline Gymnastics Competition 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงนิษฐรินทร์ เจริญอรุณวัฒนา ป.1/11

ได้รับรางวัล

1.ชนะเลิศเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภท Tumbling Score 16.07
2.รองชนะเลิศเหรียญเงิน (Silver Medal) ประเภท Trampoline Score 17.90
3.รองชนะเลิศเหรียญเงิน (Silver Medal) ประเภท Double Mini Trampoline Score 17.40

การแข่งขันยิมนาสติก แทมโพลีน Tnsucmi Trampoline Gymnastics Competition 2024 รุ่นอายุ3-6ปี Level 1

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2567
สถานที่ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่