"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกรวรรณ กันแก้ว และ นางสาวนิมมานรดี  การดี  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขัน FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 3 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวกรวรรณ กันแก้ว ม.4/11 และ นางสาวนิมมานรดี  การดี  ม.4/10  ทีม GLAMOROUS  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Performance under 18   และเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบประเทศ  จากการแข่งขัน FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 3  วันที่ 16 มิถุนายน 2567   ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดย บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  (ระดับภาคเหนือ)