"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน แข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ class C รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย F น้ำหนัก 30-34 กิโลกรัม (Silver)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน แข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ class C รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย F น้ำหนัก 30-34 กิโลกรัม (Silver) จากการแข่งขัน Jampha Taekwondo Championship 2024 จัดโดย สถาบัน Baile เทควันโดลำพูน ร่วมกับห้างแจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567