"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567