"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดวาดภาพโครงการ “วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย” ปีที่2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐานิฏฐ์ ปั้นทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

ในการแข่งขันการประกวดวาดภาพโครงการ “วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย” ปีที่2

จัดโดย การบินไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567