"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิตตะวัน สุขวิชชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับรางวัล

อันดับที่ 5 รุ่น11 ปีชาย
กรรเชียง 50 ม. เหรียญทอง
ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทองทอง
กบ 50 ม. เหรียญเงิน
กบ 100 ม. เหรียญเงิน

จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1
ระดับ จังหวัด
เมื่อวันที่  15-16 มิถุนายน 2567
ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่