"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด JAMPHA CHAMPIONSHIP 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 36กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Academy

รายการการแข่งขันเทควันโด JAMPHA CHAMPIONSHIP 2024

ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567

การแข่งขันระดับภาค จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN