"The ultimate aim of education is the development of character"

TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี

จากรายการ TOYOTA Youth Super Series 2024 สนามที่ 2
ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2567
ณ Westgate Hall, Central Westgate จังหวัดนนทบุรี

จัดการแข่งขันโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ TOYOTA