"The ultimate aim of education is the development of character"

Jampha Taekwondo Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชพล พันธุวงค์ราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล  รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน “Jampha Taekwondo Championship 2024”

ประเภท ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 9 – 10 ปี น้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567
ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน