"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุณัฏฐา จักษุกรรฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ
จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1
ระดับ จังหวัด
เมื่อวันที่  15-16 มิถุนายน 2567
ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่