"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเพลงไทยสากล Chiangmai Rising Star Singing Contest 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงธฑารีย์ พสุวีปรีชาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันเพลงไทยสากล รายการ Chiangmai Rising Star Singing Contest 2024

จัดโดย กาดบะป้าว & Babykid Fashion Brand

ณ กาดบะป้าว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567