"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ นักเรียนรัดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Jampha Taekwondo championship 2024 ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class A รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ นักเรียนรัดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Jampha Taekwondo championship 2024 ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class A รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2567