"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD การแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน 24-27 กก. ประเภทต่อสู้ (Kyorugi)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดักับ เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD การแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน 24-27 กก. ประเภทต่อสู้ (Kyorugi)  ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567