"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีรดนย์ สุรวัฒนาวรรณ รางวัลการแข่งขันเทควันโด Jampha Championship 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรดนย์ สุรวัฒนาวรรณ อนุบาล 3/10 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ school รุ่นอายุ 5 – 6 ปี ชาย น้ำหนัก 20 – 22 กิโลกรัม จากการแข่งขัน เทควันโด้ Jampha Championship 2024 จัดโดย สถาบัน Baile เทควันโดลำพูน ร่วมกับห้างแจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ Jampha Shopping Mall จังหวัดลำพูน