"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงใบเงิน ศิริกิจ รางวัลการแข่งขันเทควันโด Jampha Championship 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงใบเงิน ศิริกิจ อนุบาล 3/6 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทนักกีฬา Speed Kick รุ่นอายุ 6 ปี จากการแข่งขัน เทควันโด้ Jampha Championship 2024 จัดโดย สถาบัน Baile เทควันโดลำพูน ร่วมกับห้างแจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ Jampha Shopping Mall จังหวัดลำพูน