"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวปุณยนุช  ไทยขำ  รับรางวัลเหรียญทอง จากรายการ JAMPHA  TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยนุช  ไทยขำ  ม.5/6  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากรายการ JAMPHA  TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2567    ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้ง มอลล์  จังหวัดลำพูน  จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN  (ระดับจังหวัด)