"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอริสา มิคาเอลา ฮีโรนิมี  รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา มิคาเอลา ฮีโรนิมี  ม.5/7 ที่ได้รับรางวัล   จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

  • รางวัลเหรียญเงิน (รอบจังหวัด)เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2566  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • รางวัลเหรียญทองแดง (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  (ระดับประเทศ)