"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาววรณัน  ถือบุญ  รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาววรณัน  ถือบุญ  ม.4/1  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)