"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Jampha Taekwondo Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายอาทินันท์ สุรวัฒนาวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ class B รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย น้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป (Gold)

จากการแข่งขัน Jampha Taekwondo Championship 2024

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567
จัดโดย สถาบันBaile เทควันโดลำพูน ร่วมกับห้างแจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน