"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล รายการ บังหน่อง ยูธคัพ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ และ เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลรายการบังหน่อง ยูธคัพ ประเภททีม 7 คน
จัดการแข่งขันโดยบ้านสวนจูเนียร์ ณ สนามสันป่าตองอารีน่า
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567