"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชิตะวา ใจมา รายการแข่งขัน U-8 ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

ขอชืนชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชิตะวา ใจมา อนุบาล 3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ U-8ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช จัดโดย ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KK Soccer จังหวัดลำพูน