"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอัจฉริยพงศ์ นันทวิสุทธิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

🥈 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
🏅ผู้เล่นยอดเยี่ยมเกมส์การแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี Chiangmai junior
ในนามทีม Chiangmai รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ณ Thailand International Ice Hockey Arena

ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2567