"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Maejo Unity Swimming Championship รุ่นอายุ12ปีชาย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับเหรียญรางวัล
-เหรียญทอง กบ 50 ม.
-เหรียญทอง ผีเสื้อ 100 ม.
-เหรียญทอง กรรเชียง 100 ม.
-เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 ม.
-เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 100 ม.
-เหรียญเงิน กรรเชียง 50 ม.
-เหรียญทองแดง กบ 100 ม.

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Maejo Unity Swimming Championship รุ่นอายุ12ปีชาย ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567