"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงรินลดา เมฆะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championships

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรินลดา เมฆะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง

การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championships ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567