"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 รุ่นอายุ 8 ปี หญิง (2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง) การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championships

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 รุ่นอายุ 8 ปี หญิง (2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง)
-ผีเสื้อ 100 ม. เหรียญทอง
-กรรเชียง 100 ม. เหรียญทอง
-กบ 100 ม. เหรียญเงิน
-ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญทองแดง
-ฟรีสไตล์ 100 ม. เหรียญทองแดง

การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championships ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567