"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปรานต์ธรรม ใจมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ U-8ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรานต์ธรรม ใจมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ U-8ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช จัดโดย ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KK Soccer จังหวัดลำพูน วันที่8 มิถุนายน 2567