"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงฐิตาภา วงษ์วรรณ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 12 จัดโดยสมาชิกสหภาพ IMC ประเทศไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิตาภา วงษ์วรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest)ครั้งที่ 12 จัดโดยสมาชิกสหภาพ IMC ประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567