"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ รางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 การแข่งขันว่ายน้ำรายการ Maejo Unity Swimming Championship ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 การแข่งขันว่ายน้ำรายการ Maejo Unity Swimming Championship ครั้งที่ 1 ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567