"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงรวิชา ตุ้มวอน รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิชา ตุ้มวอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม