"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นอายุ 10 ปี และเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.หวันยิหวา สาวงศ์ตุ้ย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12

ที่ได้รับรางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 8 รุ่นอายุ 10 ปีหญิง
-ฟรีสไตล์ 200 เมตร เหรียญทอง
– กบ 50 เมตร เหรียญทอง
– กรรเชียง 50 เมตร เหรียญทอง
– ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทอง
-กรรเชียง 100 เมตร เหรียญเงิน
– ฟรีสไตล์ 50 เมตรเหรียญทองแดง
– ฟรีสไตล์ 100 เมตรเหรียญทองแดง

จากรายการแข่งขัน Maejo Unity Swimming Championship
ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567