"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 12 รุ่นอายุ 10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

ที่ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 12 รุ่นอายุ 10ปี ชาย

จากรายการแข่งขัน Maejo Unity Swimming Championship
ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567