"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่2 และเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกฤษฎ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่2
รุ่นอายุ 10ปี ชาย
-เหรียญทอง กรรเชียง 100 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทองแดง กรรเชียง 100 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10ปีชาย
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10ปีชาย

จากรายการแข่งขัน Maejo Unity Swimming Championship
ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567