"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ป.3/2 ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศรุ่นอายุ 8 ปี อันดับที่ 1 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Championship 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศรุ่นอายุ 8 ปี อันดับที่ 1 7 เหรียญทอง  ฟรีสไตล์ 50 และ 100 เมตร, ผีเสื้อ 50 และ 100 เมตร , กรรเชียง 50 และ 100 เมตร , กบ 100 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Championship 2024 จัดโดย Maejo Unity Swimming ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567