"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ป.3/8 ได้รับรางวัล1 เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร 1 เหรียญทองแดง กบ 50 เมตร การแข่งขันว่ายน้ำ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร  จากการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่น 9 ปี หญิง Maejo Unity Swimming Championship ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567