"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ