"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอมิลี่ คเมลา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับแต่งตั้งยุวทูตท่องเที่ยวตำบลต้นเปา ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเอมิลี่ คเมลา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับแต่งตั้งยุวทูตท่องเที่ยวตำบลต้นเปา ประจำปี 2567 จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567