"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธภัทร อนุตระกูลชัย นักเรียนระดับชั้นประภมศึกาาปีที่ 2/4 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 156 จาก 180 คะแนน จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ National Online Genius Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธภัทร อนุตระกูลชัย นักเรียนระดับชั้นประภมศึกาาปีที่ 2/4 ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 156 จาก 180 คะแนน จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์) National Online Genius Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดย Center 1 Education จัดสอบระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม พ.ศ.2567