"The ultimate aim of education is the development of character"

U-12 ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในรายการ U-12 ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช

จัดโดย ฟุตบอลสี่เส้าศิษย์เก่ายุพราช
วันที่8 มิถุนายน 2567

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KK Soccer จังหวัดลำพูน