"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภวัต สุทธิเนียม รางวัลเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต สุทธิเนียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รางวัลเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567