"The ultimate aim of education is the development of character"

Maejo Unity Swimming Championship

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ

  • 6เหรียญทอง
  • 2เหรียญเงิน
  • 1 เหรียญทองแดง
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ9 รุ่นอายุ 11ปีชาย

    จากรายการ  Maejo Unity Swimming Championship
    เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567
    ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่