"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีรภัทร พรหมมารัตน์ รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร พรหมมารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)