"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวรินทร์ลดา สมสาร ป.1/6 เหรียญเงิน อันดับที่ 89 ทำคะแนนได้ 144 จาก 180 คะแนน โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์)

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงวรินทร์ลดา สมสาร ป.1/6

ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน อันดับที่ 89 ทำคะแนนได้ 144 จาก 180 คะแนน

 

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์)

National Online Genius Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567

จัดโดย Center 1 Education