"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภูริชญา ขาสัก ป.1/1 เหรียญเงิน อันดับที่ 74 ทำคะแนนได้ 152 จาก 180 คะแนน โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์)

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงภูริชญา ขาสัก ป.1/1 

ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 74 ทำคะแนนได้ 152 จาก 180 คะแนน

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (แข่งขันออนไลน์)

National Online Genius Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567

จัดโดย Center 1 Education